I kjærlighetens sirkel

For tiden arbeider jeg på en boktekst basert på samtaler med biskop Thomas.

Denne biskopen tilhører den koptiske (egyptiske), ortodokse kirketradisjonen. Fra sitt utkikkspunkt i Egypt har han mye å si til oss som bor i den vestlige verden.

Men biskop Thomas har også en viktig rolle i den koptiske kirke og den egyptiske offentlighet, i en krevende tid for dette landet og dets kristne befolkning.

Han har en tydelig stemme i den aktuelle situasjonen, en stemme som også er farget av den lange tradisjonen som han befinner seg i.

Våre samtaler har funnet sted på Anafora, det senteret som biskop Thomas har bygget opp mellom Cairo og Alexandria. I løpet av få år har dette senter vokst til å bli et sentralt møtested for mange egyptiske kristne, fra kirkens lederskap og til menigheter og familier. Det er også blitt et viktig sted for mange av oss som kommer fra andre kirker og verdensdeler og blir en del av  fellesskapet der.

Det er et begrep biskop Thomas bruker ganske ofte. Han sier det slik: «Hvert menneske er i kjærlighetens sirkel». Det gjelder alle mennesker, uansett religion og sosial posisjon. Vi er alle skapt i Guds bilde.

Jeg tror kanskje at den boken jeg prøver å sette sammen vil få denne tittelen:

I kjærlighetens sirkel

Bildet er fra Anafora, og viser inngangspartiet til en del av senteret.

Når du går inn der, går du gjennom kjærlighetens sirkel.

Omgitt av nåde!

dsc01784

Fra Anafora, i ørkenen mellom Cairo og Alexandria

Eyvind
Eyvind Skeie, forfatter, salmedikter, teolog, kulturarbeider, prosjektutvikler