1 Comment

  1. Det var mange interessene temaer og betraktninger. Nå har jeg levd en del år og har erfart at det er godt å tenke at Gud er Jesus. Å lese evangeliene og tekstene om Jesus viser meg hvem Gud er. Samtidig er Gud mye større, det gir rom for undring. Visst skal våren komme, gir rom for undring og forventning . Jeg hadde en spesiell opplevelse av dette på øya Patmos for noen år tilbake. Det er alltid spesielt å være på Patmos, der Johannes fikk Åpenbaringsboken. Jeg satt i amfiet ved Johannesgrotten og et kor sang : Visst skal våren komme! Tekstene fra Joh. Åpenbaring ble lest på Gresk. Her fikk vi en opplevelse som ble veldig sterk. Det skal komme en tid, og samtidig fikk vi en forsmak på dette gjennom denne konserten. Det er mye jeg ikke forstår, men jeg har forventning om at en dag skal alle ting bli nye. Livet er sårbart, vi mister våre kjære som vi er glad i, vi må leve med savnet og sorgen. Men jeg har et håp om at en dag skal vi møtes igjen!

Comments are closed.