Vending mot lyset

Fra katedralen i Santiago de Compostela, foto ved ES

Tekstene om demoner og utdrivelse av onde ånder kjennes fjerne og fremmede for de aller fleste av vår tids mennesker. Det moderne verdensbilde gir oss en annen forståelse av menneskesinnets mørke sider. Det finnes ingen utviklet demonologi, lære om onde ånder, i Jesu forkynnelse. Samtidig kommer det tydelig frem at Jesus regner med en ond åndsmakt, på et plan utenfor mennesket selv. Dette er utfordrende for kristen forkynnelse, både intellektuelt, kulturelt, teologisk og sjelesørgerisk.

Et grunnleggende spørsmål: Har Jesus overtatt forestillingene om Satan og onde åndsmakter fra sin egen samtid eller viser han oss noe som gjelder til alle tider og steder? Finnes det onde ånder og åndsmakter som i dag tar kontroll over mennesker? Hvordan skal vi, i så fall, identifisere disse? Hva skal vi gjøre om de finnes?

Slike spørsmål er ikke enkle å besvare. Verken Guds eller djevelens eksistens lar seg vitenskapelig bevise. Det går an å reflektere filosofisk, teologisk, medisinsk og psykologisk over dette, men vår innsikt vil alltid være begrenset. Det er grunn til å advare mot en forkynnelse som altfor sterkt betoner Satans, djevelens, eksistens og makt. Satan er mørke, Gud er lys. Vi tror derfor ikke på Satan slik vi tror på Gud, men forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Forsakelsens djervhet forutsetter troens kraft. 

Noen bibeltekster gir oss et innblikk i en kamp mellom lys og mørke, gudommelig frelse og demonisk død. Denne kampen foregår ikke bare omkring oss, men også i oss. Det er vårt eksistensielle alvor. Men kristen livstolkning innebærer noe mer enn bare dette. Vi mennesker er ikke latt alene i et splittet univers hvor det onde og den onde stadig seirer. Gud er involvert. Gud kjemper. Verden er ikke forlatt og overgitt til de onde kreftene. Jesus kommer, lever, lider, dør, står opp og gir oss seier på den tredje dag. Da løses gåten. Endelig finner det fortapte menneske tilgivelse, frelse og håp. Tilværelsens dunkle gåter oppklares i troens dimensjon. Forsakelse og tro blir deler av den samme bevegelse. Vi snur oss bort fra Satans mørke og ser mot Kristi lys. Satan, den onde kraft og det store intet, mister sin betydning og makt.

Eyvind
Eyvind Skeie, forfatter, salmedikter, teolog, kulturarbeider, prosjektutvikler