Soningens mysterium

Bindingen av Isak, W.  Blake
Fortellingen om Abraham og Isak er noe av det mest uforståelige og hjerteskjærende i Det gamle testamente. Det er lettere å argumentere mot dens plass i Bibelen enn for dens berettigelse. Likevel, den åpenbarer – og skjuler – noe av det aller dypeste i gudsmysteriet, at Gud gir sin Sønn til soning for verdens synder. Ingen må si at dette er enkelt. Det er komplekst og fullt av motsetninger. Samtidig er det kristendommens kjerne.

Den gamle Abraham med kniven løftet

Når han gjennom tårer såvidt skimter sønnens ansikt

Når engelen taler

Når mennesket er fritt fra løftets byrde

og offerdyret åpenbares mellom treets torner

Se, der Guds Lam

som bærer verdens synd

I det solen går ned

Mannen bøyet over lammet

Knivbladet som fanger

de siste striper i lys

Det lyteløse lam som dør

Blodet som strykes

på dørbjelke og stolper

Det er påskehelg for Herren

Dødens engel går gjennom natten

Men de som har merket sitt hus

med dette blod feirer sin frihet

i slekt etter slekt

Det blod som roper

sterkere enn Abels

Bukken den fordømte

som kjenner sine føtter

synke ned i sanden

under vekten av folkets overtredelser

I templets natt

I Det aller helligste rom

der kjeruber vokter

veien til Livets kilde

og til Livets tre

Dit bærer presten blodet

og fører sitt eget liv

og hele folkets synder

inn i det evige mørke

Over de dype vann

der Guds røst roper livet frem

i lys på ny

Om deres synder er røde som skarlagen

skal de bli hvite som sneen

på Hermons fjell

Sannelig

I bokrullen står det skrevet

Et legeme er gjort i stand for Gud

Han er såret for våre overtredelser

Straffen lå på ham

Fullbrakt

Offer

Fred

Eyvind
Eyvind Skeie, forfatter, salmedikter, teolog, kulturarbeider, prosjektutvikler