Vevd i mors liv

Guds øye, tresnitt av Terje Grøstad til bokverket «Vann av klippen», med tekst av Eyvind Skeie og bilder av Terje Grøstad

Det nærmer seg tolv år siden bokverket «Vann av klippen» ble utgitt. Tekst og bilder ble til over et tidsrom av omkring ti år. Teksten nedenfor ble skrevet omkring 2005. Kunne jeg ha skrevet det samme i dag? Jeg svarer ja til dette. Men blir disse ordene lest og hørt på den samme måte i dag som for såpass lenge siden? Kanskje ikke. Det kan vi alle tenke over. 

Det er først den fotografiske teknikk som har gitt oss bilder av fosteret som dannes i mors liv. I tidligere tider var dette gjenstand for mangelfull forskning og spekulasjon. Likevel har vi i Salme 139 et presist og vakkert uttrykk for fosterets sakte tilblivelse. Salmisten sier det slik: ”Du har vevd meg i mors liv”. Bruken av ordet ”veve” om det som skjer med fosteret, er svært interessant. Det tyder på at det blant jødefolket fantes en avansert kunnskap om hvordan fosteret sakte blir til i morslivet. I salmistens perspektiv er det hverken en kameralinse eller et medisinsk instrument som ser fosteret dannes. Det er Gud. Den gamle salmen oppretter en direkte forbindelse mellom fosteret i mors liv og Guds evige, barmhjertige øyne. Det går neppe an å lese eller synge Salme 139 uten å bli minnet om fosterets ukrenkelige verdi. Det som Gud har sett på en slik måte, kan vi mennesker senere ikke overse eller redusere til et intet. Det er denne erkjennelsen som ligger bak den kristne kirkes forsvar for ufødt liv. Som troende må vi forsvare fosteret og verne det ufødte liv. Guds øyne hviler over det, de samme øyne som elsker oss og alt som lever. Salme 139 er likevel intet politisk dokument. Den er en brennende trosbekjennelse. Så må du og jeg finne ut hvordan vi skal stå for denne troen, i ord og handling. Det må vi gjøre foran de samme guddommelige øyne som så oss bli vevd i våre mødres liv.

Du som så oss bli til i morslivet,

hjelp til å ta vare på det liv

som er svakt og trenger forsvar.

Gi oss visdom, vis oss vei.

Eyvind
Eyvind Skeie, forfatter, salmedikter, teolog, kulturarbeider, prosjektutvikler