Lyset over jorden

Katedralen i Burgos Jeg går nå ytterligere inn i feriemodus og gir dere dermed et lite dikt om lyset over jorden. Det ble skrevet til Søm kirkekor i 2014, men j...

Sommerens Gud

Ved påsketider i 2004 satt jeg og klimpret på gitaren på vår hytte i Bohuslen mens jeg nynnet viser fra den store svenske viseboken. Der fant jeg «Østerle...

Den andres perspektiv

Å kunne ta den andres perspektiv er et viktig element i et barns utvikling av empati, medfølelse. Men også i andre sammenhenger er det nyttig å anvende andreper...

Luthersalmer på norsk

Hva skal vi gjøre for å øke bruken av Luthers salmer i dagens gudstjenesteliv? Spørsmålet er aktuelt, behovet er til stede. Hvordan kan det skje? I norsk salmet...