Temaliste

Forslag til temaer/medvirkning ved salmekvelder, stabssamlinger, menighetskvelder, kirkeakademier, undervisning, inspirasjon og annet!

Eyvind Skeies salmer og salmediktning

Dette blir som et «talkshow» hvor jeg presenterer salmer tematisk, og gjerne i samarbeid med arrangøren. Jeg forteller, synger og samarbeider med lokale musikalske krefter, ofte i regi av organist eller korleder.

En nordisk salmereise

Presentasjon av salmediktere og komponister jeg har møtt, fortellinger, anekdoter, presentasjon av deres salmer.

Dikt og salmer i livets grenseland

En del av mine tekster og sanger knyttet til dette, livsmot, sorg, håp. Kan passe i en diakonal sammenhe3ng, men også for menigheter, eller som innslag på seminarer og annet for helsearbeidere.

Fra Portveien til Paradis

Momenter fra min livsfortellingen, steder, personer, engasjement, sanger og bøker, tilpasses etter behov.

Svein Ellingsen, hans liv, salmer og salmemotiver

Med referanse til biografien jeg utgav i 2009.

Tekstarbeid og preken

Gjerne fagseminar for prester og organister, knyttet til søndagens tekster. Seminarform eller foredrag. Dette kan også aktualiseres mot høytider, mot preken som sjanger og lignende.

Medvirkning ved søndagens gudstjeneste

Som en del av et utvidet opplegg kan jeg medvirke ved gudstjenester, for eksempel ved at det er mine salmer som synges og at deler av prekenen «erstattes» av innledning til salmene etter hvert i liturgien. Gir energi og god salmesang! Fin erfaring med dette!

Martin Luther, tiden, livet, salmer og gudstjeneste

Martin Luther er fremdeles aktuell, selv om reformasjonsjubileet ble feiret i 2017. Mitt bidrag kan tilpasses, fagseminar, foredrag, inspirasjon, for flere grupper. Foredraget/seminaret kan også holdes i 2018.

Gudstjenestens dramaturgi og manuskript

Fagseminar, men kan også tilpasses menighetens gudstjenestearbeid.

Alt er blitt til ved ham

Kristologiske overveielser, til inspirasjon og fordypelse. Fra Jesu preeksistens og til moderne «økokristologi».

Merkverdige oppbyggelige tanker

Dette er en mellomting mellom foredrag, kåseri og undervisning i kristen troslære fra et litt annet perspektiv. Tankene beveger seg fra «det uskapte lyset» til en ny himmel og en ny jord. Dikt og salmer underveis.

En kreativ reise

Seminar, foredrag eller arbeidsprosess hvor vi ser på den kreative prosessen. Kan variere i tid og form og gjerne knyttes til det lokale behovet i stab eller fellesskap, og med et tema i tillegg. Hvem er vi, hva vi vil, hvordan finner vi vår kreative energi. For en god del år siden skrev jeg boken «Lev kreativt» og har siden holdt mange foredrag og seminarer om dette.

Et hymnologisk ørneblikk

En reise gjennom den kristne sangens og musikkens historie, fra den arkaiske kulturen og til i vår egen tid. Hvorfor synger mennesket, hva er sangens plass i kulten og i livet og hva er kristen sang i et slikt perspektiv.

Norske helgener

Fortellingen om de fire norske hovedhelgener og deres utfordring til oss i dag, Sta Sunniva, St Olav, St Hallvard og St Eystein. Foredrag og gjerne samtale. I dette foredraget prøver jeg å formulere et budskap fra hver av de fire helgnene til oss i dag.

Den koptiske kirke, spritualitet, historie, personer

Dette kan være alt fra generell oversikt til fortelling og presentasjon av Mama Maggie og biskop Thomas, basert på bokutgivelser om og med disse to. Gjerne i samarbeid med Stefanusalliansen. Foredrag, seminar, inspirasjon.

Barnets religiøse dimensjoner

Foredrag eller arbeidsprosess knyttet til syv dimensjoner av barnets religiøse erfaring og utvikling. Passer for foreldre, trosopplærere, menighetsmennesker og andre. Kort eller langt. Foredraget bygger delvis på den lille boken «Mellom undring og tro». Tverrfaglige kirkestaber kan ha glede av dette.

Varme og grensesettende voksne

Dette knytter seg til mitt arbeid med «Være Sammen», et pedagogisk innhold med kompentanseheving for norske barnehager, men her tilpasset foreldre og andre som har med barn å gjøre. Vekten ligger på den autoritative voksenrollen, men jeg kommer også inn på barnets sosiale, psykologiske og etiske utvikling, knyttet til empati, perspektivtaking og annet.

Santiago de Compostela

Jeg har hatt engasjement som reiseder til Santiago de Compostela. Disse turene har i det siste vært i samarbeid med Escape Travelog deres Jon Espeland. Jeg kan fremdeles være med på slike turer dersom det er ønsket. Under turene er det dagsvandringer med ulike lengde og rikelig med informasjon og inspirasjon om denne pilegramsvandringen og historie og kultur knyttet til den store europeiske kulturfortellingen. Det blir ikke annonsert slike turer med meg som reiseleder, men grupper må gjerne henvende seg, og så vil jeg ta kontakt med Escape Travel, som vil komme med et forslag. Turene passer gjerne for venner og venners venner, menigheter, prostier eller andre grupper. September er en god tid. Avtale må treffes minst et halvt år før. Send epost til post@tekstogtone.no

Mentortjeneste og veiledning

I begrenset omfang kan jeg ta på meg mentortjeneste, respons og veiledning knyttet til den kreative skriveprosessen, knyttet til ideer og manuskripter, spesielt innenfor sangtekster og tekster i grenseområdet mellom fag og spiritualitet, men også innen «det kirkelige kulturfeltet» i videre forstand. Som frilans fra 1986 har jeg en relevant erfaring som andre kanskje kan dra nytte av. Beslektede temaer lar seg finne!