Eyvind Skeie, forfatter

Vår vei gjennom tiden er en vandring i pilegrimers spor

Hvorfor synger vi i kirken?

En liten «kirkestruktur» satt sammen av større og mindre rullesteiner, på Saltø i Bohuslen, med utsikt mot Koster.

Hvorfor synger vi i kirken?
 

 
 

Hvorfor synger vi i kirken?

Kirkerommet er verken en teatersalong, en foredragssal eller et konsertlokale. I teatersalongen, foredragssalen og konsertlokalet skjer det noe mellom skuespillerne, foredragsholder eller artistene og publikum.

De som er i kirken til gudstjeneste og som denne dagen utgjør menigheten, er ikke publikum. De er hovedpersoner i den spesielle handlingen som gudstjenesten er. 

Men hvordan kommer det frem at de er deltakere og ikke et passivt, lyttende publikum?

Svaret er ganske enkelt at de bruker stemmen og gir lyd fra seg. De synger!

Det meste av det menigheten synger i kirken kaller vi salmer.

En salme består av poetiske ord, som oftest på rytme og rim, og en melodi som kan synges av en forsamling. 

Ordene i salmen er skrevet av en salmedikter, men det er ikke så viktig. Det viktige er at ordene kjennes ekte og nære når de blir sunget av alle de forskjellige menneskene som er i kirken denne dagen.

Noen ganger går ordene innover. De hjelper menneskene til å uttrykke noe av sin lengsel, sine tvil, sin sorg, sitt håp, sin tro og glede. 

Andre ganger går ordene utover. De skaper et fellesskap som er større enn hver enkelt. 

I noen gjennomlyste øyeblikk løfter ordene i salmen seg mot de store trosmysteriet, som handler om den skjulte og åpenbarte Gud.

Alt dette klarer ikke ordene alene. De behøver hjelp. 

Den hjelpen får de poetiske ordene av toner og musikk. Det er her orgelet kommer inn, instrumentenes dronning. Det spilles!

Menigheten finner sin rolle som gudstjenestens hovedpersoner. Det synges!

Gudstjenestens hellige utveksling av menneskelig erfaring og guddommelig nærvær finner sted.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.