Eyvind Skeie, forfatter

Vår vei gjennom tiden er en vandring i pilegrimers spor

Vær du visjonen

For en del år siden gjorde jeg en oversettelse av den irske salmen «Be thou my vision», kjent og for mange i den nynorske oversettelsen, ved Arve Brunvoll, «Deg å få skode». Jeg gjorde min versjon for å se om jeg unne få plass til ordet «visjon» i en eller sanne form i salmeteksten. Jeg vil også prøve å få klarere frem at dette ikke så mye er en salme med endetidsperspektiv, som en innvielsessalme til våre liv i verden, her og nå, i troen på Jesus Kristus. Nettopp i et slikt pespektiv blir ordet «visjon» sentralt. Det er troens indre bilde som bærer salmen, inntil den indre visjon blir erstattet av møte med Kristus ved tidenes ende. Bilder tok jeg i kirken i Santiago de Compostela etter pilegrimsgudstjensten, hvor lyset kom inn overfra og rommet fremdeles var fylt av dunst og duft fra det store røkelseskaret.

1 Vær du visjonen, å Herre, i meg.

Fyll du mitt hjerte med lyset fra deg.

Vær du min tanke, det beste jeg har.

Bli i mitt sinn, la min drøm lyse klar. 

2 Vær du min visdom, mitt sannhetens ord.

Vær du min vei og det hus der jeg bor.

Mektige Fader, ditt barn, det er jeg.

Bo i mitt hjerte, slik jeg bor i deg.

3 Vær du min brynje, mitt skjold og mitt sverd.

Vær du min styrke i hele min ferd.

Vær du min tilflukt, min eneste prakt,

løft meg mot himlen, du Makt i min makt.

4 Rikdom og ære, hva gjelder vel det?

Du er min arv. Bare deg vil jeg se.

Himlenes Herre, min skatt er hos deg.

Vær du den første og siste for meg.

5 Sol fra det høye, som aldri går ned,

møt meg til sist med din glede og fred.

Kongenes konge, da sier jeg deg:

Vær du fremdeles visjonen for meg.

1 Vær du visjonen, å Herre, i meg.

Fyll du mitt hjerte med lyset fra deg.

Vær du min tanke, det beste jeg har.

Bli i mitt sinn, la min drøm lyse klar. 

2 Vær du min visdom, mitt sannhetens ord.

Vær du min vei og det hus der jeg bor.

Mektige Fader, ditt barn, det er jeg.

Bo i mitt hjerte, slik jeg bor i deg.

3 Vær du min brynje, mitt skjold og mitt sverd.

Vær du min styrke i hele min ferd.

Vær du min tilflukt, min eneste prakt,

løft meg mot himlen, du Makt i min makt.

4 Rikdom og ære, hva gjelder vel det?

Du er min arv. Bare deg vil jeg se.

Himlenes Herre, min skatt er hos deg.

Vær du den første og siste for meg.

5 Sol fra det høye, som aldri går ned,

møt meg til sist med din glede og fred.

Kongenes konge, da sier jeg deg:

Vær du fremdeles visjonen for meg. 

Oversettelse: Eyvind Skeie, 1998