Eyvind Skeie, forfatter

Vår vei gjennom tiden er en vandring i pilegrimers spor

Salmer til dåp av unge

KORS, TRESNITT AV TERJE GRØSTAD, TIL BOKVERKET «VANN AV KLIPPEN»

Salmer til dåp av unge er etterlyst. Min bok «316 salmer og sanger» har to slike salmer. I disse salmene har jeg forsøkt å finne ord som inneholder en form for bekjennelse, men uten at de er for sterke. Jeg har også valgt å knytte an til et motiv som helt fra urkirken har fulgt den kristne dåpspraksis, så langt jeg vet, nemlig bruken av korsmerket på den døpte. Korsmerket uttrykker både velsignelse og tilhørighet. I kristendommens aller første tid var korsmerket og dåpshandlingen atskilt. Merkingen med korset, den såkalte primsigning, var et tegn på at et menneske hadde valgt å leve i den kristne atmosfære, men ennå ikke var klar til å bli døpt. I vårt flerreligiøse samfunn ligger det en ganske stor pedagogisk ressurs i korsmerket. Når den unge personen blir tegnet med korsets merke, er det et tegn på at hun eller han sier ja til å la kristen tro og tradisjon bli den viktigste stimulans til livsorientering i deres liv. Det er i grunnen underlig at kirken ikke har brukt korstegningen mer eksplisitt i sin tilrettelegging av dåpens innhold og forpliktelse, enten det gjelder nyfødte barn, unge eller voksne. I en av de to salmene jeg presenterer her, lyder de siste linjer slik: Så står jeg opp fra dåpens bad til livet på Guds jord. Hvor underlig å tenke på at noe i meg tror. I min forståelse er det et ganske bra utsagn om dåpens mysterium, slik det kan komme til uttrykk i og hos et ungt menneske. Det er noe i oss som tror. Dette noe har har å gjøre med dåpens sakramentale og hemmelige under. Disse to salmene var tilgjengelige for dem som arbeidet frem Salmebok 2013. De har begge melodi av Asbjørn Arntsen.

Jeg kommer uten store ord til døpefonten frem. / Før var Guds hus et fremmed sted. Nå er det blitt mitt hjem. / Her skjer det none underlig som bare Jesus kan: / Han tegner meg med korsets tegn, så døpes jeg med vann.

Mitt hjerte rommer mye rart av undring, tvil og tro. / Min lengsel er en fremmed fugl som aldri finner ro. / Men Jesus sier: «Du er min og elsket slik du er. / Jeg tegnet deg med korsets tegn, og jeg er alltid nær.»

Takk, Jesus, for den gode Ånd du gav meg i min dåp. / Du kaller meg i kjærlighet til glede, tro og håp. / Så står jeg opp fra dåpens bad til livet på Guds jord. / Hvor underlig å tenke på at noe i meg tror!

© T og M: Eyvind Skeie og Asbjørn Arntsen 2005, 316 salmer og sanger 201

Jesus, se mitt unge hjerte, som er fylt av tro og tvil. / Møt meg du, ved døpefonten, med din nåde og ditt smil. / Siden må du vise meg hvordan jeg skal følge deg.

Jesus, du som ser mitt hjerte, mine tanker og mitt sinn, du har gitt meg korsets merke for at jeg skal være din. / Dette tegn forplikter meg til å følge etter deg.

Jesus Kristus, gjør mitt hjerte til et tempel der du bor. / Hold meg fast og vær min hjelper om jeg tviler eller tror. / Du som døpte meg til deg, led meg, du, på troens vei.

© T og M: Eyvind Skeie og Asbjørn Arntsen 2005, 316 salmer og sanger nr. 199