Eyvind Skeie, forfatter

Vår vei gjennom tiden er en vandring i pilegrimers spor

Maria, Jesu mor

Ikon fra den koptiske tradisjon, ved Armia El Katcha

Så er det Maria budskapsdag. I boken «Jesu syv fødsler» skrev jeg en del om Jesu mor, slik hun der fremkom i mine refleksjoner. Det er mye å undres over.

Jeg er Maria.

Mysteriet overskygget meg

og jeg sa ja

til å føde Guds hellige.

Jeg er jorden

som rommer den nye jord

Jeg er hans fødselskammer

og hans grav.

I meg skal hans erindring dø

om tidene før tiden.

I meg fortærer han

gjennom navlestrengen

jordens eldgamle erindring.

I meg forvandles himmelbarnet

til en jordisk skapning.

I meg slukkes lyset

i hans åndelige legeme

og overskygges 

av hans jordiske gestalt.

Ni måneder skal det ta,

så må det skje.

Da skal jeg føde

menneske og Gud.

©Eyvind Skeie