Eyvind Skeie, forfatter

Vår vei gjennom tiden er en vandring i pilegrimers spor

Foredrag

Foto: Erlend Berge

Mine foredrag befinner seg et sted på skalaen mellom undervisning, teori, inspirasjon og underholdning. Jeg er opptatt av den evokative siden av foredraget, det betyr at det skal «vekke noe» i tilhørerne og berøre deres egne erfaringer, profesjonelt og personlig. I de senere årene har jeg ofte deltatt på hele stabsdager i en menighet eller et prosti, om formiddagen, og hatt salmekveld for alle om kvelden. På den måten kan man dele reiseutgiftene mellom flere, dersom det er lang reisetid og gjerne også nødvendig med overnatting. Om formiddagsprogrammet om begynner tidlig, vil jeg gjerne komme kvelden før, det har i grunnen vært tilstrekkelig med grytidlige morgenen i mitt liv frem til nå. Takk!

Noen mulige temaer og innfallsvinkler:

Sorg, sorgarbeid, tekster og toner

Kreativitet, personlig og i fellesskapet

Pilegrimer og pilegrimstradisjoner, fra Lindisfarne til Santiago de Compostela

Et ørneblikk over spansk historie

Salmer og salmediktere

Svein Ellingsens liv og salmer

Fra Portveien til Paradis, litt om livet og salmene

En nordisk salmereise, møte med komponister og salmedikter i Norden

Varme og grensesettende voksne, autoritativ voksenstil

Preken og prekenformater

Forkynnelse i høytiden, jul, påske eller pinse

Merkelige og oppbyggelige tanker, om Jesu preeksistens, jordeliv og posteksistens

Mama Maggie, Kairos mor Theresa

Biskop Thomas, et lys i ørkenen

Koptisk historie og spiritualitet, hvordan inspirerer den oss?

Økokristologi, Kristus i skapelsen

Implementering og organisasjonsledelse, orientering og samtale om Senges fem dimensjoner

Barnets religiøse dimensjoner, med utgangspunkt i Ninian Smarts matrise, tilpasse trosopplærere eller foreldre

Honorar for dette avhenger av oppdragets størrelse og art. I prinsipp følger jeg Norsk Forfattersentrum satser, men tilpasser det hele, for eksempel i forhold til hele og halve dager.

Se link: Minimumssatser