Eyvind Skeie, forfatter

Vår vei gjennom tiden er en vandring i pilegrimers spor

Om meg

Litt tankefull må man kunne tillate seg å være!

Jeg er født i Bergen i 1947. Etter artium ved Katedralskolen studerte jeg teologi og tok praktisk/teologisk seminar ved Menighetsfakultetet. I studietiden drev jeg ungdomsarbeid med sang, musikk og teater. Jeg arbeidet også et halvt år som redaksjonssekretær i ukeavisen Vår Kirke, utgitt av Oslo Indremisjon/nåværende Kirkens Bymisjon. Jeg fikk også utgitt et par bøker i løpet av studietiden: «Det vi har sett og hørt», som var en form for nyenkle dikt, og «Den fremmede broren», en barnebok som også vant en pris for beste barnebok. Jeg hadde også begynt å skrive salmetekster, og fikk min første salmetekst publisert i en salmebok i 1973 (Salmer 1973).

Etter ordinasjon ved biskop Per Lønning i Bergen Domkirke i 1974 var jeg feltprest på Terningmoen, Elverum, før jeg ble kapellan i Tromsøysund menighet med tiltredelse i 1975. Da menigheten ble delt, var jeg residerende kapellan i Grønnåsen menighet fra 1976 til 1980. I denne tiden skrev jeg salmer, med to forskjellige retninger og profiler: Jeg ble venn med Børre Knudsen og Willy Abildsnes og ble både inspirert av og inkludert i deres samarbeid om salmer, med dype røtter i den bibelske salmen og vår klassiske salmearv. Jeg skrev også barnesalmer, og utgav et hefte med salmer for barn.

I 1980 ble jeg bedt om å overta stillingen som redaktør i ukeavisen Vår Kirke, som jeg kjente godt både fra mitt halvårlige vikariat og fordi jeg hadde skrevet filmanmeldelser og annet i studietiden. Denne publikasjonen representerte både daværende Oslo Indremisjon sitt sosiale og diakonal engasjement, samtidig som den var en del av den sosialetiske vekkelsen fra 1968 og fremover. Jeg hadde også vært aktiv i Forum Experimentale i studietiden, og hadde fått samarbeide med Olaf Hillestad, i den siste delen av hans tid som generalsekretær, før han døde så altfor tidlig. Lise Vislie (Jor) og jeg var de eneste redaksjonelt ansatte. Økonomien i avisen var ikke god, og i 1983 ble det besluttet at avisen skulle nedlegges. Jeg gikk da over i stabsoppgaver og ble raskt den første ansatte og oppstarter av Bymisjonssenteret i Tøyenkirken.

Arbeidet i Tøyenkirken var utfordrende, i spenningen mellom den eksisterende menigheten, som stort sett bestod av eldre mennesker, og det nye som vi prøvde å få til, med en åpen profil, bruk av lokalene til sosial virksomhet og kultur, gateteater med Kirkens Gjøglere og annen utadvendt virksomhet. Etter den første driftsperioden gikk jeg over i en stilling som kulturarbeider i halv stilling, mens jeg hadde halv stilling som kulturprest ved Oslo Domkirke. Av ulike grunner, som jeg senere kan komme tilbake til, fungerte dette ikke tilfredsstillende, og jeg sluttet i begge stillinger i 1986. Siden den tid har jeg vært frilans forfatter.

Mine år som frilans forfatter og kulturarbeider kan deles inn i noen arbeidsfelter. Det fører for langt å nevne alle enkeltheter her, men hovedområdene er disse:

Jeg har hele tiden skrevet salmetekster, sangtekster og andre tekster til musikk, i større og mindre formater. Denne delen av min virksomhet har foregått uten noen form for støtte, bortsette fra enkelte bestillingsverk. En del av tekstene er kommet med i sangbøker og salmebøker, og en del er spilt inn med ulike ensembler og artister. For meg står disse tekstene frem som noe av det viktigste jeg har fått gjøre. I 2007 utgav jeg salmeboken «316 salmer og sanger», kun med egne tekster, noen oversettelser inklundert.

I en periode, fra omkring 1982 og ti år fremover, skrev jeg mange manuskripter til BarneTV for NRK, hvorav «Portveien 2» og «Sesam Stasjon» er det mest kjente. Dette var en nybrottstid for slike produksjoner i NRK, hvor avdelingen hadde høy redaksjonell kompetanse og stor produksjonskapasitet og risikovilje, både når det gjaldt formater, dramatisering, innhold og ressurser ellers. Til disse programmene skrev jeg mange sanger som senere har kommet inn i sangbøker og som fremdeles brukes i hjem, skole og barnehage. Jeg antar at jeg har skrevet omkring 600 barnesanger, mange av disse var engangssanger til bestemte programformål.

Ved siden av dette har jeg skrevet en hel del pedagogisk litteratur og sanger for kirkens trosopplæring og gudstjeneste. Noe av dette har skjedd i nært samarbeid med IKO, annet med kirkens barnekorbevegelse og andre oppdragsgivere. Dette materialet inneholder både fortellinger, dramatisering og sanger.

Det må nevnes her at jeg har fått arbeide sammen med mange fremragende komponister. Noen av disse: Sigvald Tveit, Harald Gullichsen, Egil Hovland, Trond Kverno, Vidar Hansen, Henrik Ødegård, Gisle Kverndokk, Sven David Sandstöm, med flere.

Til Læreplanen av 1997, hvor KRL-faget ble lansert, skrev jeg Gyldendals læreverk for mellomtrinnet i Grunnskolen. Jeg må kunne si at jeg var hovedforfatter i et lite team. I en periode arbeidet jeg for Bibelselskapet med oversettelse av Markusevangeliet og brev av Paulus. Dette var en beredskap i forbindelse med ny bibeloversettelse. I hele 80- og 90-tallet tok jeg på meg forskjellige journalistiske oppgaver, oversatte bøker, salmer og dikt, og skrev mine egne tekster, store og små.

Fra slutten av 1990-årene kom det inn en ny dimensjon i arbeidet ved at jeg ble utfordret til å delta som kulturarbeider i Santalmisjonens (senere Normisjons) arbeid i Aserbajdsjan. Dette ble svært viktig og inspirerende, selv om det også var vanskelig på mange måter. Da dette engasjementet tok slutt, i grunnen før jeg selv ønsket, ble det overført til noe lignende i Egypt, i samarbeid med det som i dag heter Stefanusalliansen. Arbeidet i Egypt har vært viktig for min teologiske bevisstgjøring. Det har også resultert i biografien om Mama Maggie og en bok med refleksjoner i samarbeid med biskop Thomas. Noen spennende dager ble tilbrakt sammen med Thor Heyerdahl i jakten på Odin, på en reise fra Baku til Tiblisi, i 2001.

Jeg skrev også to biografier i det første tiåret av 2000-tallet: Den ene var om Jon Lilletun, mens den andre var om salmedikteren Svein Ellingsen. Samtidig arbeidet jeg i hele ti år sammen med bildekunstneren Terje Grøstad om det som ble bokverket «Vann av klippen», utgitt i 2007.

Min pedagogiske interesse hadde jeg hele tiden vedlikeholdt, ikke minst i samarbeidet med Klaus Erik Krogh, mangeårig venn og samarbeidspartner. Vi startet Idehospitalet AS sammen, og utviklet forskjellige kommunikative konsepter, i Danmark og Norge, blant annet et større konsept for Trygg Trafikk. Av forskjellige grunner ble vi involvert i et mulig prosjekt som handlet om forebygging av mobbing og relasjonsarbeid i barnehager og blant mindreårige barn. Etter hvert ble dette til «Være Sammen», som ble utviklet i et trekantsamabeid mellom IdeHospitalet, undervisningsdirektøren i Vest-Agder og Senter for læringsmiljø og atferd ved Universitetet i Stavanger. Jeg var med som prosjektutvikler og forfatter i dette prosjektet, som fikk spre seg over store deler av Norge, med mange hundre samarbeidende barnehager. Det var en svært givende og interessant oppgave, frem til Være Sammen ble avviklet i 2019.

En viktig del av min virksomhet har vært å holde foredrag og salmekvelder omkring i Norge, i menigheter og kultursammenheng, for større forsamlinger, prester, undervisere, personalgruppen og staber. Jeg ser på dette som et faglig arbeid og prøver å forene en viss grad av kunnskap og teori med at det skal være inspirerende og godt å være med på.

Etter at jeg fylte 70 år i 2017 holder jeg fremdeles mitt engasjement levende, og det vil jeg fortsette med så lenge hode og helse er noenlunde på plass. Jeg slutter av denne lille orientering med å takke alle dere som har vist meg godhet, glede og toleranse underveis!

https://no.wikipedia.org/wiki/Eyvind_Skeie