Eyvind Skeie, forfatter

Vår vei gjennom tiden er en vandring i pilegrimers spor

Salmekvelder

David, sangeren
«David, sangeren»
Dette glassmaleriet, fra restaurasjonsverkestedet i Nidaros, er det synlig tegn på at jeg fikk en ærespris av Norges Kirkesangforbund, med takk for mine salmetekster. Å komme rundt til menigheter og presentere egne og andres salmer gir meg fremdeles mye!

En del av min tid bruker jeg til å reise omkring på salmekvelder omkring i landet. Dette gir meg mye. Jeg ser det også som en del av min pastorale gjerning å dele min tro gjennom sang og toner.

Salmekveldene kan legges opp på ulike måter. Om det mulig å kjøre bil, kan jeg ta med en del eksemplarer vi min salmebok «316 salmer og sanger» til utlån. Salmekvelden kan også arrangeres med utgangspunkt i Norsk Salmebok fra 2013. Noen ganger kan kor være med. Jeg synger også solo, og kan lede salmekvelden alene, i samarbeid med stedets organist, eventuelt med forsangere. Lokale solister kan også medvirke. Alle salmene behøver ikke å være mine egne. Salmekvelder kan også tematiseres, etter kirkeåret eller andre temaer, som «Salmer i sorg», «Salmer om naturen», «Kristustro og salmesang» eller annet. Vekten kan også ligge på komponistene, eller handle om mitt møte med salmediktere og komponister gjennom årene, for eksempel fra Norge, Sverige og Danmark. Se for øvrig under «Foredrag»,

Om det er lang reise, er det fint om det kan være mer enn en salmekveld eller ett arrangement på stedet. Noen ganger passer det å kombinere salmekvelden med et møte med menighetens stab, med trosopplærere eller en prostisamling med prester og organister sammen. Se under «Foredrag» også om dette.

Når det gjelder honorar, synes jeg det er greit å ta utgangspunkt i takstene til Norsk Forfattersentrum: